Profiel Maarten Hornikx

Maarten Hornikx is universitair docent bij de afdeling Building Physics & Services (BPS), faculteit bouwkunde. Hij is gespecialiseerd in het fysisch modelleren van de akoestiek van de gebouwde omgeving voor een beter fundamenteel begrip van geluidvoortplanting en het ontwikkelen van geluidreducerende oplossingen (bv. groendaken, grondruwheid). Maarten begeleidt een groep van 7 promovendi binnen de leerstoelgroep Building Acoustics aan de TU/e. Hij was 13 jaar geleden als student voorzitter van de eerste meetexpeditie naar het ijshotel.

TU/e profiel

Maarten_Hornikx